Niet ingelogd /
 
 
Woningcorporatie

Als woningcorporatie bent u gebaat bij een goed comfort, lage energiekosten en tevreden huurders. Monavisa geeft grip op de prestaties van uw klimaatinstallaties. U krijgt inzicht in wat er goed en minder goed gaat. Door snel in te spelen op deze informatie verbetert u niet alleen het comfort, ook de energiekosten zullen omlaaggaan. Dat heeft ongetwijfeld tevreden klanten tot gevolg.

Enkele kenmerken op een rij
Monavisa

 • geeft mogelijkheid tot monitoren van individuele installaties in woningen en collectieve systemen
 • kan bij collectieve systemen de prestaties op een integraal niveau beoordelen (koppeling tussen opwekking, distributie en afgifte van energie)
 • laat in één oogopslag werking van totale klimaatinstallatie zien
 • laat uw klimaatinstallatie optimaal presteren
 • leidt tot reductie energiegebruik
 • controleert het disfunctioneren van componenten
 • controleert uitgevoerde onderhouds- en beheersactiviteiten
 • biedt mogelijkheid tot automatische uitvoering van het prestatiecontract voor het onderhoud; dit gebeurt op basis van overschrijdingen van criteria
 • maakt verbetermogelijkheden inzichtelijk
 • geeft inzicht in energiestromen (bewustwording huurders)
 • leidt tot reductie comfortklachten
 • biedt mogelijkheid tot benchmarking tussen gebouwen/woningen
 • geeft inzicht in milieueffecten (CO2-uitstoot)


Peter Verdoorn over deze methode: "Onze belangrijkste reden om continue prestatie borging toe te passen kan samengevat worden in het woord 'ontzorgen'. Het systeem functioneert zonder al te veel toezicht en er behoeft ook weinig energie in gestoken te worden van onze kant". Peter Verdoorn is werkzaam bij Zwitserleven en als opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse panden. Bron: TVVL magazine, december 2008.

 

Monavisa, monitort alles en visualiseerd alles

Continue prestatieborging met Monavisa