Niet ingelogd /
 
 
Installatie- onderhoudsbedrijf

Als installatie- of onderhoudsbedrijf bent u gebaat bij snelle inzage in het (dis)functioneren van installaties. Monavisa geeft niet alleen een melding bij de constatering van een afwijking, u kunt ook meteen controleren of een storing goed is opgelost. Monavisa neemt u dus werk uit handen.

Enkele kenmerken op een rij
Monavisa

  • laat in één oogopslag werking van totale klimaatinstallatie zien
  • controleert het disfunctioneren van componenten
  • controleert uitgevoerde onderhouds- en beheersactiviteiten
  • maakt verbetermogelijkheden inzichtelijk
  • is een effectief hulpmiddel bij automatische detectie van afwijkingen in werking van klimaatinstallatie
  • geeft een melding (e-mail) bij constatering afwijking
  • biedt mogelijkheid aan klant te tonen dat onderhoud goed gebeurt
  • biedt mogelijkheid na afwijking direct te zien of de storing goed is opgelost


Bij het toepassen van continue prestatieborging krijgt het onderhoudsbedrijf direct inzicht in disfunctioneren van een installatie. Met een adequate aanpak kan dit voor een klant veel geld opleveren. Ben Kraan hierover: "Het meest belangrijke aandachtspunt voor ons is het opzetten van een adequate storingsopvolging door onderaannemers. Intern kunnen wij als onderhoudsbedrijf snel acteren op meldingen die door Monavisa worden aangeleverd. Wil je dat ook bereiken met onderaannemers, dan moeten daar goede afspraken over gemaakt worden." Ben Kraan is als bedrijfsleider service en onderhoud werkzaam bij Schreuder Ruitenbeek installatiebeheer. Bron: TVVL magazine, december 2008.

 

Monavisa, monitort alles en visualiseerd alles

Beheersing energiegebruik met Monavisa