Niet ingelogd /
 
 
Gebouweigenaar -beheerder

Als gebouweigenaar of gebouwbeheerder bent u gebaat bij een goed comfort, lage energiekosten en goed functionerende installaties. Monavisa geeft grip op de prestaties van uw klimaatinstallaties. U krijgt inzicht in wat er goed en minder goed gaat. Door snel in te spelen op deze informatie verbetert u niet alleen het comfort, u bespaart ook op de energiekosten.

Enkele kenmerken op een rij
Monavisa

 • laat uw klimaatinstallatie optimaal presteren
 • beoordeelt de prestaties zowel op componentniveau als op het integrale niveau
 • laat in één oogopslag werking van totale klimaatinstallatie zien
 • leidt tot reductie energiegebruik
 • controleert het disfunctioneren van componenten
 • maakt verbetermogelijkheden inzichtelijk
 • geeft inzicht in energiestromen (bewustwording)
 • maakt gerealiseerd comfort in één oogopslag inzichtelijk
 • zorgt voor reductie comfortklachten
 • controleert uitgevoerde onderhouds- en beheersactiviteiten
 • biedt mogelijkheid tot automatische uitvoering van het prestatiecontract voor het onderhoud; dit gebeurt op basis van overschrijdingen van criteria
 • geeft inzicht in effecten uitgevoerde verbeteringen
 • biedt mogelijkheid tot benchmarking van kengetallen t.o.v. andere gebouwen
 • geeft inzicht in milieueffecten (CO2-uitstoot)


Peter Verdoorn over deze methode: "Onze belangrijkste reden om continue prestatie borging toe te passen kan samengevat worden in het woord 'ontzorgen'. Het systeem functioneert zonder al te veel toezicht en er behoeft ook weinig energie in gestoken te worden van onze kant". Peter Verdoorn is werkzaam bij Zwitserleven en als opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse panden. Bron: TVVL magazine, december 2008.

 

Monavisa, monitort alles en visualiseerd alles

Continue prestatieborging met Monavisa